FUNCTIONELE HISTOLOGIE PDF

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Mura Gozil
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 17 November 2004
Pages: 347
PDF File Size: 1.41 Mb
ePub File Size: 17.68 Mb
ISBN: 162-6-13745-551-4
Downloads: 81596
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojatilar

Het cellichaam van de osteocyt heeft functionele histologie weinig organellen. Bloedcapillairen, begeleid door osteopro- genitorcellen dringen de tunnels binnen.

Preview — Functionele histologie by L. De kraakbeenmatrix wordt daardoor teruggebracht tot dunne septa tussen de functionele histologie isogene celgroepen.

Functionele histologie Samenvatting

Open Preview See a Problem? Zij maken contact met elkaar door middel van ‘gap iunctions’, waardoor functionele histologie en kleine moleculen uitgewisseld kunnen worden. Endesmale en enchondrale botvormingsprocesg: Just functionele histologie moment while we sign you in to your Goodreads account.

Reno Mangoendikromo rated it it was amazing Oct 13, Osteoclasten BOTMATRIX Osteoclasten zijn gr ote, onre functionele histologie g gevormde, meerkernige cellen vijf tot vijftig kernendie ontstaan door fusie van eenkernige voorlopercellen granuloclte-macrophage progenitor cell hisfologie, afkomstig van het beenmerg fig.

Zo ontstaat er een functionele histologie cilinder van bot, de botmanchet.

De resterende looz omvat water, cellen en bloedvaten. Functionele histologie ontstaat er een afgesloten ruimte, het sub-osteoclastcompartiment, tussen de ‘ruffled border’ en het botoppervlak.

Als een bot functionele histologie of lokaal wordt beschadigd ontstaat er een fundtionele bloeduitstorting die gevolgd wordt door de vorming van een bloedstolsel. De osteocyten liggen op regelmatige afstand, meestal tussen de lamellen. Ook het ontbreken van mechanische belasting functionele histologie. De botmatrix bestaat uit anorganisch en organisch materiaal.

You may also like -  MIRCEA ELIADE ISTORIA RELIGIILOR EBOOK

Dit, wederom enchondrale, botvormingsproces fig.

De lengtegroei van de lange pijpbeenderen is een zeer gecompliceerd proces; zllkomr voort uit de en- Ler fig. De dubbele pijlen wijzen naar osteoblasten die zojuist zijn ingesloten Figuur in de functionele histologie botmatrix.

Via deze collagene vezels vindt ook de aanhechting van een pees of een ligament aan een botstuk plaats. Samenvatting – Boek “Functionele Histologie”. Bistologie see what your friends thought of this book, please sign up. Dit leidt tot destructie van de kraakbeencellen.

Deze kanalen zijn met elkaar, met functionele histologie mergholte en met het periost verbonden functionele histologie verbindingskanalen of kanalen van Volkmann, waarin zich ook bloedvaten en funcfionele bevinden.

Wanneer de eiwitsynthese afneemt, stopt de matrixsynthese en krijgen osteoblasten een afgeplat uiterlijk; deze cellen functionele histologie als botrandcellen grensvlakcellen achter, maar functionele histologie gereactiveerd worden tot actieve osteoblasten.

Het anorganische materiaal, dat ongeveer 5o7o van het drooggewicht van bot uitmaakt, bestaat voornamelijk uit calcium en fosfaat.

Een dergelijke eenheid van botweefsel wordt een osteon of functionele histologie van Havers genoemd. Als een botstuk wordt ontkalkt, blijft de uiterlijke vorm bestaan, maar het wordt buigzaam als rubber. In beide gevallen wordt eerst primair gevlochten of plexiform bot gevormd g nistologie, dat spoedi[vervangen wordt door secundair lamellair bot hj, dat ma Bij remodellering van bot ontstaan in de systemen van Havers, na het afsterven van osteocyten, enerzijds resorptieholten hisstologie osteoclastische acti- viteit, terwijl anderzijds, aan de overliggende zijde, nieuw lame11air bot wordt aangelegd.

De auteurs zijn of waren verbonden aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen, functionele histologie met hun yistologie onderwijssysteem.

Het bestaat uit twee dikkere epifysen ter weerszijden van de cilindervormige kraakbeenschacht, de diafyse fig. Share in your Facebook group Copy.

Functionele histologie by L.C. Junquiera

De volgende indelingssystematiek is vooral gebaseerd op het hixtologie. Get free access to all notes and exams. De bovenste illustratie laat het gebied callus.

You may also like -  TDA6107Q PDF

Het bot kan nog enige tijd als enchondraal gevormd bot herkenbaar blijven aan functionele histologie verkalkte kraakbeenresten, die functionele histologie het midden van de botbalkjes trabekels liggen fig.

Deze blaasjes functionele histologie een hoge concentratie van alkalische fosfatase, dat een rol speelt bij de lokale verhoging van de fosfaationenconcentratle. Een alternatief is het bot te snijden functionele histologie een diamantmes. D worden onde r Vorming vt In het embryr aangelegd dal men pijpbeen ter weerszijde schacht, de di z Perichondrt het kraakbeni Het eerste bot vanuit bindwe, omgeeft: Na volledige verkalking is geen vervorming van functiohele botmatrix meer mogelijk.

Hoofdstuk Botweefsel Functionele Histologie

Vanuit deze hoiten lopen door het bot in verschillende richtingen canaliculi, waarin zich de uitlopers van osteoclten bevinden. Bot is samengesteld uit cellen en interceilulair materiaal dat verkalkt is, de bot- of beenmatrix. In de platte 11t,t:: De tal botcellen in bron: De vezelrichtingen maken in de achtereenvolgende lagen een hoek met elkaar, waardoor het lameliaire bot sterker is dan het botcellen in de lacunae en het kanaal van Havers mogelijk.

Het periost is een laag van bindweefsel die aan de buitenzijde vezelig is. Dit feit leverde een methode op waarmee de snelheid van botgroei functionele histologie kan worden: Zljwordt gekenmerkt door de volgende processen. Deze functionele histologie lopen meestal dwars functionele histologie schuin op de lengterichting van het bot en de functionele histologie van Havers; zij zllnniet omgeven door lamelien fig.

Ranim Naoum marked it as to-read Mar 10, De verschillende botvormingsprocessen worden in de tekst toegelicht.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top