CATALOGO BUJIAS CHAMPION 2010 PDF

Como utilizar este catálogo. La función de la bujía de encendido es conducir la corriente elétrica hacia el interior de la cámara . Desde DCPR8E. CHAMPION AEROSPACE LLC. AVIATION CATALOG. AV Spark Plugs. Oil Filters. Slick by Champion. Exciters. Leads. Igniters. REVISED JANUARY ®. Catalogo Bujias Denso Uploaded by . Catalogue / Catalogue Bereich und Hex-Größe 1 27 CHAMPION I x мм Q 14x16x

Author: Mezigami Tojasida
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 7 February 2016
Pages: 480
PDF File Size: 15.85 Mb
ePub File Size: 8.85 Mb
ISBN: 631-9-30355-637-4
Downloads: 43627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJosida

MOTORCYCLE – PDF CATALOGUE

Denne katalogen erstatter alle tidligere utgaver. Recognizable mistakes, such as printing errors are subject to careful scrutiny by the user.

De zones voor de warmteafleiding worden vernield, er bestaat gevaar voor oververhitting, samensmelten van de elektroden en zelfs motorschade. NGK takaa tarkkuuden ja mainittujen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden nykyisen, ajanmukaisen tuotantoteknologian mahdollistamalla tavalla.

Honda VTXL Cataloo garantieperiode van de fabrikant voor materiaalfouten of onbevredigde prestaties is 24 maanden vanaf de aankoopdatum, xatalogo dat de door de autofabrikant voorgeschreven vervangingsintervallen worden opgevolgd.

Spark Plugs – Best Spark Plugs | Champion Auto Parts

Le applicazioni di questo catalogo non devono essere riferite a motori installati su velivoli. Bij publicatie van deze uitgave komen alle vorige catalogi te vervallen. La condition de base requise est une manipulation objective et correcte des produits NGK.

I Denne anvendelsesliste kan kun bruges til typeidentifikation. Ook kan de behuizing uitzetten of zich verdraaien. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor juridische claims als gevolg van de inhoud van dit overzicht. De bougies, gloeibougies en bougiedoppen die in onze catalogus ctaalogo, kunnen in de motoren worden gebruikt die we in onze catalogus aanbevelen.

You may also like -  SAADAT HASSAN MANTO SHORT STORIES PDF

Basic condition for this is the proper use of the NGK product. Voor de gevolgen van druk- en caralogo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

This catalogue supersedes all previous catalogues. Heat dissipation zones are disrupted, overheating and melting of the electrodes or even engine damage can occur. Ce qui rend son estimation difficile. NGK staat garant voor nauwkeurigheid en genoemde karakteristieken overeenkomstig de huidige ultramoderne technologie. De aandraaimomenten zijn afhankelijk van het cilinderkopmateriaal en de schroefdraaddiameter Als het aandraaimoment te hoog is, kan de cataogo afbreken.

P Questo catalogo deve essere utilizzato come indicazione generica.

Catalogo Bujias ACDelco 07 05 – [PDF Document]

We do not accept any responsibility in respect of legal claims arising out of the contents of this list. If it is set too low, there is a risk of compression losses and overheating. Erkennbarer Irrtum sowie offensichtliche Druckfehler unterliegen der Sorgfaltspflicht des Anwenders. Want zelfs voor vakmensen uit een garage is het vrijwel onmogelijk om het aandraaimoment te schatten.

Ngk Catalogo Motos 14 15

A break of the insulator or bujiaas electrode as a result of vibrations is also feasible. Esto se debe a que los pares de apriete se calculan multiplicando dos dimensiones: NGK garanterer for feilfrihet og de egenskaper som beskrives i henhold til gjeldende teknologisk standard.

Als het aandraaimoment te laag is, bestaat gevaar voor compressieverlies en oververhitting. Basisvoorwaarde hiervoor is het juiste gebruik van het NGK product. Ook catalogk een breuk van de isolator of de middenelektrode denkbaar als gevolg van trillingen. The casing can also expand or warp. Tennplugganbefalinger i forbindelse med FAA-retningslinjer for flymotorer er ikke tatt med i denne utgaven. If the tightening torque is set too high, the spark plug can snap off. Als een bougie uitvalt, is een verkeerd aandraaimoment meestal de oorzaak hiervan.

You may also like -  AN INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING BY JONATHAN WICKERT PDF

FIN Opplysningene i katalogen kan bare brukes til typeidentifikasjon. Kataloogis antud soovitused ei kehti lennukitele paigaltatud, FAA poolt heaks kiidetud mootoritele.

Spark Plug recommendations regarding FAA guidelines for aeroplane power units are not included in this edition. Naturale conseguenza sono fenomeni di surriscaldamento e danni al motore. D This application list is only valid for catqlogo identification.

F Deze catalogus geldt alleen voor het uitzoeken van bougiereferenties. Uitgezonderd hiervan zijn normale slijtage en elke vorm van raceactiviteiten. Molti degli inconvenineti riscontrabili sulle candele sono riconducibili ad una coppia di bujiws errata. Innholdet i denne listen er ikke juridisk bindende. NGK safeguards for accuracy and the mentioned characteristics in accordance with the current state of the art technology.

The spark plugs, glow plugs, and caps listed in our Catalogue can be used in the engines which we recommend in our catalogue.

Most spark plug failures can be traced back to an incorrect tightening bbujias. Excluded from this is normal wear and tear and any form of racing activities.

Undtaget er normal slitage og enhver form for racing aktiviteter. Tydelige fejl som f. Hvis det bliver valgt for lavt, truer kompressionstab og overophedning. Related publications Share Embed Add to favorites Comments.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top